Platby a administrativa
Internet
Televize
Mobilní služby
Klientská zóna
Platby a vyúčtování
Kde najdu vyúčtování?

Faktury zasíláme elektronicky na e-mail uvedený ve smlouvě. Pokud máte sjednáno písemné zasílání faktur, faktury obdržíte jak poštou, tak elektronicky na váš e-mail. Všechny faktury si můžete zobrazit v Klientské zóně.

Nechodí mi faktury a e-maily od PODY. Co mám dělat?

Občas se stává, že e-mailový klient poštu od firmy vyhodnotí jako hromadnou nebo nevyžádanou a automaticky ji zařadí do složky Hromadné nebo Spam. Aby se e-maily zobrazovaly ve složce Doručené, stačí provést tyto 2 kroky:

1. Otevřete si svůj e-mail a zkontrolujte složku Spam a složku Hromadné (názvy složek se mohou u různých e-mailových klientů lišit, např. u Gmailu se složka jmenuje Promoakce).
2. Najděte e-maily od PODY a přesuňte je do složky Doručené.

Díky této akci by měl e-mailový klient umisťovat následné příchozí e-maily od PODY do složky Doručené.

Jak si ověřím, že jste přijali mou platbu?

Po připsání platby na váš individuální účet vám vždy e-mailem zašleme automaticky generovanou zprávu o přijetí vaší platby. Zasílání těchto zpráv si můžete nastavit v Klientské zóně.

Co se stane, když nezaplatím včas?

V případě prodlení s platbou vás upozorníme, že evidujeme fakturu po lhůtě splatnosti, a současně bude stanovena náhradní lhůta pro její úhradu. Jestliže nebude vyúčtování uhrazeno ani v náhradním termínu, dojde k automatickému pozastavení (přerušení) poskytovaných služeb, než dojde k vyrovnání pohledávky. Po dobu pozastavení služeb jsou i nadále účtovány poplatky dle platného ceníku.

Blokujete mě kvůli neuhrazenému vyúčtování. Co mám dělat?

Co nejdříve uhraďte všechny faktury, u kterých vypršela lhůta splatnosti. Po připsání a spárování platby dojde k automatickému obnovení služeb. Více o možnostech uhrazení faktury naleznete zde.

Jak mohu požádat o vrácení přeplatku?

Na našich kontaktních místech vám po předložení dokladu totožnosti vrátíme přeplatek do výše 2 000 Kč. Vyšší částky vám na základě autorizovaného požadavku z Klientské zóny pošleme převodem na bankovní účet. V Klientské zóně uveďte číslo svého bankovního účtu a my vám na něj přeplatek poukážeme (s poplatkem 30 Kč).

Převedení a nastavení služeb
Kde si mohu zkontrolovat nastavení využívaných služeb?

Vaše údaje, služby, vyúčtování i platby máte plně pod kontrolou v Klientské zóně.

Mohu si své služby přestěhovat na jinou adresu?

Přenesení služeb na novou adresu je realizovatelné za předpokladu, že na daném místě je dostupná naše PODA síť. Pro ověření dostupnosti služeb na konkrétní adrese navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naši Zákaznickou linku (730 430 430).

Mohu smlouvu přepsat na nového nájemníka/majitele?

Ano, přepis smlouvy lze provést, ale pouze na stávající adrese. Je potřeba nám do PODY doručit souhlas s přepisem smlouvy na nového nájemníka/majitele. Souhlas je také možné sepsat na našich kontaktních místech nebo ho zaslat prostřednictvím autorizovaného požadavku z Klientské zóny či e-mailem na [email protected].

Přerušení služeb
Jak mohu požádat o dočasné přerušení poskytovaných služeb?

Sdělte nám tuto informaci prostřednictvím autorizovaného požadavku z Klientské zóny, e-mailem na [email protected], telefonicky na čísle 730 430 430 nebo osobně na některém z našich kontaktních míst. Následně vám sdělíme podmínky přerušení služeb. Obnovení služeb je podmíněno reaktivačním poplatkem ve výši 200 Kč.

Jak účtujete aktivaci/zrušení tarifu nebo balíčku?

Aktivační, deaktivační a jiné poplatky se řídí platným ceníkem PODA a.s. Poplatky za změnu tarifu v rámci poskytovaných služeb se neúčtují.

Reklamace
Jak mohu podat reklamaci?

Reklamaci podejte bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím autorizovaného požadavku z Klientské zóny, e-mailem na [email protected], případně osobně na našich kontaktních místech. Více informací naleznete v sekci Reklamace.

Návody
Potíže s internetovým připojením
Vůbec mi nefunguje internetové připojení. Co mám dělat?

– Zkontrolujte, zda je k počítači připojen kabel vedoucí z naší zásuvky.
– Restartujte počítač.
– Proveďte kontrolu operačního systému počítače (např. hardwarový konflikt síťového adaptéru).
– Znovu nainstalujte síťovou kartu, protokoly a jejich nastavení.
– Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte naši Zákaznickou linku.

Zdá se mi, že se webové stránky načítají pomalu. Čím to je způsobeno?

– Můžete mít spuštěných více aktivních oken v prohlížeči.
– Internetovou linku využívá více počítačů na vaší lokální síti.
– Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte naši Zákaznickou linku.

Vyměnil jsem síťovou kartu, a připojení mi přesto nefunguje. Co mám dělat? Bude internet fungovat na jiném počítači?

– Připojení není registrováno na MAC adresu síťové karty, takže lze připojit jakékoliv zařízení.
– Při výměně síťové karty je nutné znovu nastavit protokol internetu dle předávacího protokolu.
– Návod na nastavení IP adresy najdete zde.

Internetové připojení od PODY
Kde všude PODA poskytuje internetové připojení?

Optické a bezdrátové připojení k internetu poskytujeme mimo jiné v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karviné, Bohumíně, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Horní Suché, Letovicích, Novém Městě na Moravě, Svitavách, Vysokém Mýtě, Žďáru nad Sázavou, Orlové, Znojmě, Poličce a okolí.

Jakým způsobem se dostane kabel do bytu?

Naši technici jej protáhnou průrazem ve zdi. V bytě je ukončen krabičkou s ethernetovým rozhraním RJ45, nebo optickou zásuvkou.

Mohu připojit vlastní (bezdrátový) router k PODA internetu?

Jistě, doporučujeme vám však správně nastavit zabezpečení vašeho routeru. Stejně tak doporučujeme router s podrobným českým manuálem, aby pro vás bylo nastavení co nejjednodušší.

Jak si mohu změřit rychlost připojení?

Rychlost lze měřit na některém z internetovém odkazů, např. rychlost.poda.cz. Pro přesné měření je nutné ukončit veškeré aplikace, které využívají internetové připojení. Nepřesné měření může způsobit i škodlivý software v PC, napadený prohlížeč nebo viry.

Návody
PODA net.TV
Řešení potíží s obrazem a zvukem
Obrazovka je černá a v rohu se střídají symboly HDMI 1, HDMI 2, TV, AV. Jak tento problém vyřešit?

Na ovladači k vaší televizi vyhledejte tlačítko Source a vyberte správný HDMI vstup.

Na obrazovce vidím napsáno „Není signál“. Co s tím?

Jednou z příčin může být, že nemáte set-top box připojený v síti. Pokud na něm svítí zelená LED dioda, znamená to, že je zapnutý. Zkontrolujte, zda je správně propojen kabel mezi TV a set-top boxem.

Vůbec mi nefunguje televizní vysílání. Co mám dělat?

Set-top box
Na set-top boxu zkontrolujte, zda je propojen s televizí. Restartujte ho a přesvědčte se, že na televizi máte nastaven správný vstup. Pokud se nic nezmění, zkuste HDMI nebo SCART kabel zapojit do jiného portu. Nezapomeňte jej po změně také přenastavit v televizi.

Chytrá TV
Zkontrolujte, zda máte svou TV připojenou k internetové síti.

Nehraje mi některý z programů, ostatní jsou v pořádku. Kde je chyba?

Pokud nefunguje některá stanice z programové nabídky, kterou máte objednanou, kontaktujte podporu PODY (730 430 430).

Obraz je širší/užší než obrazovka. Čím to je?

Je to způsobeno nastavením vaší TV. Vyhledejte v menu vaší TV položku k nastavení obrazu a zkuste nastavení změnit.

Obraz není kvalitní – trhá se, tvoří se čtverečky. Co s tím?

Zkuste restartovat set-top box, případně restartovat chytrou televizi nebo internetový modem. Pokud restart nepomůže, obraťte se na podporu PODY.

Proč mi nefunguje zvuk?

Vyzkoušejte, zda zvuk nefunguje na jiných kanálech. Pokud na žádném nefunguje, zkontrolujte, zda není ztlumený ovladačem set-top boxu nebo televize. Jestliže zvuk ztlumený nemáte, zkuste restartovat set-top box nebo zapojit HDMI kabel do jiného portu ve vaší televizi.

Zvuk není synchronizovaný s obrazem. Jak tento problém odstranit?

Set-top box
Zkuste restartovat set-top box. Pokud to nepomůže, obraťte se na podporu PODY – chyba pravděpodobně není na vaší straně.

Chytrá TV
V případě, že problém přetrvává, kontaktujte podporu PODY – chyba pravděpodobně není na vaší straně.

Nastavení TV kanálů
Mohu měnit pořadí TV kanálů?

Set-top box
Pořadí stanic v set-top boxu lze snadno nastavit v menu set-top boxu – Kanály. Každý člen rodiny si také může vytvořit svůj profil (v menu set-top boxu v sekci Profily) a v něm si nastavit vlastní pořadí TV stanic. Následně po přepnutí na svůj profil opět v menu set-top boxu (sekce Profily), bude mít každý člen domácnosti vlastní nastavení.

Chytrá TV
Pořadí stanic lze snadno nastavit v menu aplikace chytré TV – Nastavení – Uživatelský účet – Seřadit TV kanály. Je také možné vytvořit si vlastní profily.

Mohou si všichni členové rodiny vytvořit vlastní řazení kanálů?

Set-top box
Ano, mohou, a to pomocí profilů. Každý člen domácnosti si může v set-top boxu vytvořit vlastní profil (Menu – Profily) a v něm si nastavit pořadí TV stanic. Toto nastavení se následně přenáší na všechna zařízení, která klient používá (set-top box, mobil, web a další).

Chytrá TV
Ano, mohou, a to pomocí profilů. Profily sice nelze nastavit přímo v aplikaci TV, ale lze je nastavit ve webovém rozhraní (poda.tv). Profily se následně přenesou do všech zařízení, která klient využívá (set-top box, aplikace pro Smart TV a další).

Jak zobrazím informace o právě sledovaném pořadu?

Set-top box
Základní informace o sledovaném pořadu se zobrazí po stisknutí tlačítka OK a šipky dolů. Rozšířené informace zobrazíte tlačítkem Info. V informaci o pořadu lze zvolit přehrání pořadu od začátku, případně pořad nahrát.

Chytrá TV
Základní informace o pořadu lze zobrazit v sekci TV program. Vyberte pořad a stiskněte středové tlačítko na ovladači. Pro zobrazení dalších možností při sledování TV pořadu stiskněte středové tlačítko a šipku dolů a následně opět potvrďte středovým tlačítkem. V informaci o pořadu lze zvolit přehrání pořadu od začátku, případně pořad nahrát.

Funkce Zpětné zhlédnutí
Jak funguje funkce Zpětné zhlédnutí?

Tato funkce umožňuje spustit vybraný pořad od začátku (v případě, že se vysílá), případně ho sledovat až 7 dní zpětně. V sekci TV program stačí najít vybraný pořad a stisknout středové tlačítko na ovladači. Podmínkou je mít aktivované tzv. chytré funkce.

Mohu používat funkci Zpětné zhlédnutí u kteréhokoli kanálu?

Použití Zpětného zhlédnutí a chytrých funkcí obecně je podmíněno službou, kterou využíváte. Za běžných podmínek je Zpětné zhlédnutí dostupné téměř u všech stanic. Výjimku tvoří programy skupiny Prima a Nova, kde je zpětné zhlédnutí podmíněno doplňkovou službou (jedná se o placené balíčky „Skupina Nova HD chytrá“ a „Skupina Prima HD chytrá“).

Kolik Zpětné zhlédnutí stojí?

Zpětné zhlédnutí je součástí tzv. PODA chytré telky a chytrých funkcí. Tyto funkce jsou bezplatné, jejich rozsah je podmíněn TV službou nebo balíčkem. Výjimku tvoří programy skupiny Prima a Nova, kde je zpětné zhlédnutí podmíněno doplňkovou službou. Balíčky „Skupina Nova HD chytrá“ a „Skupina Prima HD chytrá“ jsou zpoplatněny částkou 15 Kč/měsíc.

Funkce Nahrávání
Jak můžu spustit nahrávání?

Set-top box
Pořad lze nahrát pomocí červeného tlačítka na ovladači, případně pomocí položky Nahrát v detailu pořadu.

Chytrá TV
Pořad lze nahrát při jeho sledování stlačením středového tlačítka na ovladači a zvolením pole Nahrát (emotikon terče). Další možností je zobrazit detail o pořadu a zvolit položku Nahrát.

Jaká je kapacita pro nahrávání?

Základní nahrávací prostor se liší podle služby, a to v rozmezí od 10 do 30 hodin. Zvětšit jej lze přikoupením dalších 20 hodin za 20 Kč.

Mohu nahrávat pořad, na který se právě dívám?

Ano, i právě sledovaný pořad lze přidat do nahrávek.

Mohu během nahrávání sledovat jiný TV kanál?

Přiřazení do nahrávek a nahrávání nezávisí na tom, kterou stanici či pořad právě sledujete. V sekci TV Program zadejte požadavek na nahrání a o nic víc se nestarejte. Nahrávku poté naleznete ve vašich nahraných pořadech (sekce Nahrávky).

Mohu nahrávat více pořadů najednou?

Ano, k nahrání lze označit více pořadů, třeba i ve shodný vysílací čas.

Mohu pořady nahrávat opakovaně, například seriály?

Ano, je to možné. V detailu o pořadu zvolte položku Nahrávat seriál. U opakujících se pořadů je k dispozici položka Nahrávat pořad.

Mohu nahrávat všechny pořady ze všech TV kanálů?

Nahrávání je umožněno u 98 % stanic, které máme v nabídce. Dostupnost chytrých funkcí u stanic skupiny Prima a Nova je v některých případech podmíněna doplňkovou službou (jedná se o placené balíčky „Skupina Nova HD chytrá“ a „Skupina Prima HD chytrá“).

Co když nahrávaný pořad skončí později, než je uvedeno v programu? Nepřijdu o jeho konec?

Každý pořad je zaznamenáván s přesahy na začátku i konci. Muselo by tedy dojít k velmi výraznému překročení vysílacího času.

Funkce Archiv
Jak zjistím, které pořady se nahrávají do archivu?

Pořady určené k nahrání nebo již nahrané pořady jsou v EPG programovém průvodci (v menu označen jako TV Program) označeny červenou tečkou v pravém horním rohu. Případně si všechny nahrané programy můžete zobrazit v sekci Nahrávky, kde najdete informace o aktuální kapacitě nahrávacího prostoru, případně zbývající dobu platnosti nahrávky (omezena na 3 měsíce).

Jak přejít k PODA mobil
Jsem zákazníkem PODY a chci nové telefonní číslo.

Vyberte si tarif, který odpovídá vašim požadavkům a představám. Jakmile dokončíte objednávku, v Klientské zóně vám připravíme smlouvu k podpisu. Poté vám doručíme SIM kartu (zhruba 1–2 pracovní dny), kterou si po doručení nebo vyzvednutí aktivujete ve vaší Klientské zóně v sekci Mobil – Služby.

Nejsem zákazníkem PODY a chci nové telefonní číslo.

Vyberte si tarif, který nejvíce odpovídá vašim požadavkům a představám. Jakmile dokončíte objednávku, ozveme se a udělíme vám přístup do Klientské zóny, ve které najdete smlouvu k podpisu. Jakmile potvrdíte smluvní dokumenty, můžete si SIM kartu vyzvednout nebo vám ji zašleme přímo domů (doručení trvá zhruba 1–2 pracovní dny). Po obdržení SIM karty si ji, prosím, ihned aktivujte ve vaší Klientské zóně v sekci Mobil – Služby.

Jak probíhá převod stávajícího telefonního čísla?

Pro přenos mobilního čísla od vašeho stávajícího operátora budeme potřebovat tzv. OKU kód (Ověřovací kód účastníka). Jedná se o 14místný autorizační kód, který vám je automaticky přidělen při aktivaci čísla. Podrobné informace o OKU kódu a kde ho najít najdete v článku Kde najdu OKU kód?.

Jak dlouho trvá přenos stávajícího telefonního čísla?

Pokud si SIM kartu vyzvednete osobně, převod stávajícího telefonního čísla potrvá 3 pracovní dny. V případě, že si necháte novou SIM kartu zaslat domů, bude převod zahájen až po jejím osobním převzetí. Zpravidla to bývá 5 dní od objednání mobilního tarifu.

Co když mám se stávajícím operátorem uzavřenou smlouvu?

Máte u svého mobilního operátora smluvní závazek a nevíte, zda se vás týká smluvní pokuta v případě odchodu k jinému mobilnímu operátorovi? Tyto informace obvykle zjistíte v samoobsluze vašeho operátora, ve smlouvě nebo také na infolince vašeho operátora.

Smluvní pokuta vám nebude účtována v případě, že:
– nemáte uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo vám již vypršela
– jste u operátora déle než tři měsíce od uzavření smlouvy a smlouva je psaná na fyzickou osobu

V případě, že ukončíte smlouvu do 3 měsíců od jejího uzavření, zaplatíte pouze 5 % součtu minimálního plnění (měsíčních plateb za tarif) zbývajících do konce sjednané doby.

V případě, že jste si u svého mobilního operátora pořídili nějaké zařízení (telefon, tablet, modem, televizi, chytré hodinky) za dotovanou cenu k tarifu, budete muset doplatit celou zbývající částku.

Podporujete eSIM kartu?

Momentálně tento typ SIM karty nepodporujeme.

Data
Co se stane po vyčerpání datového balíčku (dosažení limitu FUP)?

O blížícím se vyčerpání datového balíčku vás budeme informovat prostřednictvím SMS. První SMS obdržíte při vyčerpání 90 % datového balíčku, druhou při jeho úplném vyčerpání.

Jakmile datový balíček zcela vyčerpáte, data vám přestanou fungovat. Můžete si však dokoupit jednorázový datový balíček nebo provést změnu tarifu, aby objem dat vyhovoval vašim potřebám.

Jak si dokoupit data v aktuálním měsíci?

Pokud jste váš standardní datový balíček již spotřebovali a potřebujete další data, můžete si objednat jednorázový datový balíček. Vámi zvolený objem dat můžete čerpat po dobu 30 dnů od zakoupení. Dokoupení lze provést i vícekrát v měsíci, maximálně však 2× v průběhu 24 hodin.

Pokud potřebujete navýšit váš datový balíček trvale, změnu jednoduše proveďte v Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Můj tarif. Přechod na jiný tarif lze objednat kdykoliv, ale změna se projeví vždy k 1. dni následujícího měsíce.

Mohu využívat 5G síť?

5G síť je k dispozici pouze u tarifů s datovým balíčkem nad 10 GB. Dané zařízení navíc musí tuto technologii podporovat. Díky 5G získáte rychlejší připojení k internetu, a to až do 500 Mb/s. Síť 5G však není dostupná na všech vysílačích.

Tarify a jejich nastavení
Jak si mohu změnit tarif?

Změnu tarifu je možné provést přímo v Klientské zóně. Stačí, když v aplikaci kliknete do sekce Mobil – Služby a v detailu svého telefonní čísla vyberete tlačítko Můj tarif. Tarif si můžete změnit jednou za měsíc. Změna bude provedena vždy k 1. dni následujícího měsíce.

Co když vyčerpám volné jednotky?

Po vyčerpání volných jednotek volání a SMS vám budou účtovány služby nad rámec tarifu dle aktuálně platného ceníku.

Jak účtujete aktivaci/zrušení mobilního tarifu?

Za prvotní aktivaci nového telefonního čísla nic neplatíte. Deaktivační a jiné poplatky se řídí platným ceníku PODA a.s.

Nastavení SIM karty
Jak aktivovat SIM kartu?

SIM kartu aktivujete ve vaší Klientské zóně v sekci Mobil – Služby. Vyberte telefonní číslo, které chcete aktivovat.

Jaké parametry mohu na SIM kartě upravovat?

Ihned po aktivaci vaší SIM karty si můžete nastavit:

Komunikační jazyk, uvítací roaming SMS, nastavení SMS, Premium služby, MMS, příchozí hovory, odchozí hovory, přesměrování hovorů, přidržení hovorů, skrytí identifikace volajícího, hlasovou schránku, jazyk hlasové schránky, upozornění na dosažení FUP limitu

Parametry si můžete nastavit v Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM karty.

Jak mohu svou SIM kartu pozastavit (např. z důvodu ztráty)?

SIM kartu lze pozastavit v Klientské zóně v sekci Pozastavení SIM. Další možností je nahlásit ztrátu nebo odcizení SIM karty na naší Zákaznické lince nebo osobně na našem Klientském centru. Připravte si pro ověření Klientské číslo. Za odblokování stávající SIM karty nebo aktivaci nové účtujeme poplatek ve výši 99 Kč. Samozřejmě vám ponecháme původní číslo.

Co je to PIN kód?

Jedná se o přidělené bezpečnostní číslo pro konkrétní SIM kartu, které brání zneužití telefonu cizími osobami. PIN kód je součástí balení SIM karty. Najdete ho pod stíracím polem.

PIN kód je 4místný kód, který umožňuje používat SIM kartu jen oprávněnými osobami. Bez zadání tohoto kódu se karta nepřihlásí k síti. PIN si můžete kdykoliv libovolně změnit, tuto možnost najdete v menu svého telefonu.

Co je to PUK kód?

PUK kód je 8místný kód, který potřebujete při zablokování vaší SIM karty v případě třikrát chybně zadaného PIN kódu. PUK kód na rozdíl od PIN kódu nelze změnit. Pokud jej zadáte desetkrát špatně, karta se trvale zablokuje a není ji možné znovu aktivovat ani použít. V takovém případě lze pouze zažádat o výměnu SIM karty, která je zpoplatněna částkou 99 Kč.

Funkce
Chci používat skryté číslo. Jak mám postupovat?

Pro skrytí identifikace volajícího si nejprve v Klientské zóně zkontrolujte nastavení služby. Pokud ji máte povolenou, musíte skrytí identifikace volajícího rovněž nastavit ve vašem mobilním telefonu. Skrytí můžete nastavit na dočasné, trvalé nebo dočasně/trvale zakázáno. Tyto volby nastavíte v Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM.

Jak mohu zablokovat konkrétní telefonní číslo?

Většina chytrých telefonů umožňuje blokovat příchozí a odchozí hovory pro konkrétní čísla.

Jak funguje přidržení hovoru?

Přidržení hovoru znamená, že vás během hovoru upozorníme na další příchozí hovor, se kterým se můžete spojit, aniž by byl přerušen hovor původní. Pokud přijmete druhý hovor na lince, první bude dočasně přidržen. Jakmile hovor ukončíte, můžete zavěsit i druhý, nebo jej opět přijmout.

Jak nastavit přesměrování hovorů?

Nejprve povolte přesměrování v Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM. Poté si ho nastavte i na svém telefonu.

Co je to volací limit a jak ho nastavit?

Volací limit je celkový limit čerpání služeb pro volání v jednom zúčtovacím období.

Naleznete jej v Klientské zóně v záložce Mobil – Volací limity nebo Pevná linka – Volací limity (dle druhu poskytované služby).

Po vyčerpání 90 % vašeho volacího limitu vás na tuto skutečnost upozorníme zdarma prostřednictvím SMS zprávy. Po vyčerpání 100 % vašeho volacího limitu vás rovněž upozorníme zdarma prostřednictvím SMS. Při úplném vyčerpání volacího limitu jsou vám výše uvedené služby omezeny do konce zúčtovacího období, případně do navýšení volacího limitu úhradou zálohy. Příchozí SMS a volání na území ČR zůstávají v takovém případě funkční.

Navýšení volacího limitu provedete následovně. Uhraďte částku, o kterou chcete volací limit navýšit (v hodnotách dělitelných 100 Kč), v hotovosti nebo platební kartou na kterémkoli Klientském centru nebo převodem na některý z účtů. Jako variabilní symbol uveďte vaše klientské číslo nebo číslo zálohové faktury. O této skutečnosti je nutné nás předem upozornit, např. e-mailem.

V případě úhrady zálohy dojde k obnovení služeb a navýšení volacího limitu ihned po obdržení částky, o kterou se váš volací limit navýší. Pokud však u nás máte jiný neuhrazený závazek po splatnosti, pak je pro obnovení služeb nutné uhradit i veškeré dlužné částky.

Je k dispozici VoLTE?

Tato služba není momentálně dostupná. V dohledné době ji však plánujeme zprovoznit.

Hlasová schránka
Jak aktivovat hlasovou schránku?

Hlasová schránka je bezplatně dostupná služba, kterou si můžete aktivovat ve své Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM.

Kolik stojí volání do hlasové schránky?

Služba volání do vlastní hlasové schránky je účtována dle platného ceníku doplňkových mobilních služeb. V případě volání ze zahraničí bude cena za volání do hlasové schránky odpovídat ceně odchozího roamingu v dané zóně.

Dostanu nějaké upozornění na nový vzkaz v hlasové schránce?

Pokud máte v Klientské zóně aktivováno upozornění, ke každému novému vzkazu v hlasové schránce dostanete SMS oznámení.

Zapomněl jsem heslo do hlasové schránky. Můžu ho změnit?

Při volání do hlasové schránky si můžete vaše přístupové heslo nechat poslat prostřednictvím SMS. Po výzvě zadejte volbu Zaslat heslo a potvrďte pomocí ##. Jakmile vám dojde SMS s heslem, můžete opět volat hlasovou schránku a vyzvednout si zprávy. Heslo je vyžadováno při každém přístupu do schránky. Pokud jej zapomenete, opět lze heslo zaslat přes SMS.

Jak si vyzvednu vzkazy z hlasové zprávy?

Zavolejte na číslo +420 603 123 888 a dále postupujte podle instrukcí automatu.

Co je to registr zmeškaných hovorů a jak jej aktivovat?

Registr zmeškaných hovorů vás prostřednictvím SMS informuje, že se vám někdo snažil dovolat ve chvíli, kdy jste byli nedostupní (např. kvůli vypnutému telefonu, nedostupnému signálu či z jiného důvodu).

Registr zmeškaných hovorů si jednoduše aktivujete ve své Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM. Aktivaci ani provoz vám neúčtujeme.

SMS
Co je to Prémiová služba a kolik stojí?

Jedná se o prémiové volání nebo SMS, které jsou spojeny s čísly začínající 90xxx. Jsou zpoplatněny speciální sazbou (příkladem může být zakoupení jízdenek MHD, SMS do TV soutěží, poplatek za parkování).

Prémiové služby nejsou na SIM kartě aktivní automaticky – lze je aktivovat v Klientské zóně nebo osobně na některém z našich Klientských center. Po nastavení je služba na SIM kartě aktivní přibližně do jedné hodiny. Zablokování těchto služeb se provádí stejným způsobem.

Co je to dárcovská SMS a kolik stojí?

Dárcovskou SMS můžete poslat na číslo 87777 na podporu projektů neziskových organizací. Za zaslanou SMS neplatíte. Obdržíte dárcovskou (potvrzovací) SMS právě z čísla 87777, za níž se účtuje částka ve výši daru (např. 30 Kč). Na konto vybraného projektu (v takovém případě) přijde nejméně 27 Kč, zbytek pokrývá náklady, které vznikají Fóru dárců, jeho technickému agregátorovi a mobilním operátorům.

Jsem v zahraničí a přijímám i odesílám SMS, kolik mě to bude stát?

Za příjem SMS v zahraničí nic neplatíte. Pokud během svého pobytu v zahraničí SMS zprávy odesíláte, cena za SMS je určena zemí a zónou, ve které se nacházíte. Podrobné informace o cenách SMS ze zahraničí naleznete v platném ceníku služeb.

MMS
Jak mohu přijímat a odesílat MMS a kolik to stojí?

Prostřednictvím MMS (Multimedia Messaging Service) můžete odeslat text, obrázek, ale i krátké video či zvukový záznam o maximální velikosti 300 kB.

Abyste mohli přijímat a odesílat MMS, je potřeba mít aktivována data a mít povolen datový provoz. Odesílání a příjem MMS se však na vašich placených spotřebovaných datech neprojeví. Cena MMS je stanovena dle platného ceníku mobilních služeb.

Mohu odesílat MMS ze zahraničí?

Máte-li aktivní roaming a vaše mobilní zařízení podporuje službu přijímání a odesílání MMS, odesílání MMS ze zahraničí není problém.

Pokud roaming aktivní nemáte, nastavíte jej ve vaší Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM.

Roaming a mezinárodní volání
Co je to datový roaming?

Datový roaming vám umožňuje datové připojení v síti partnerského operátora v zahraničí. Bez datového roamingu vám data v zahraničí fungovat nebudou.

Jak aktivovat roaming?

Služby Roamingu lze aktivovat či zablokovat v Klientské zóně v sekci Mobil – Služby – Nastavení – Nastavení SIM. V případě aktivace či deaktivace Roamingu se výběr služby aktivuje do jedné hodiny po nastavení služby.

Jak nastavit datový roaming?

Datový roaming se aktivuje automaticky zakoupením datového balíčku. Cena datového roamingu závisí na množství dat, které si zvolíte.

Jak se mám vyvarovat nechtěnému roamingu?

Pokud bydlíte v blízkosti hranic, zkontrolujte si, přes jakou síť voláte. V rámci EU voláte vždy za stejné ceny jako v ČR.

Pokud se nacházíte poblíž hranic států EU a států mimo EU, můžete si ve vašem zařízení manuálně nastavit operátora daného členského státu EU.

Pokud nechcete v zahraničí využívat data, lze je vypnout ve vašem telefonu.

Jak je to v zahraničí s audiotextovými službami a barevnými linkami?

Volání na jiná než účastnická čísla je speciálně zpoplatněno. Cenu volání na tyto služby určuje roamingový partner sám a poskytovatel služeb pouze přeúčtovává zákazníkovi cenu, kterou mu roamingový partner sdělí a vyúčtuje.

Jaká je v zahraničí kvalita služeb a pokrytí?

Služby zahraničního poskytovatele odpovídají technickým možnostem místního operátora, jehož služby právě využíváte.

Vyúčtování a nastavení mobilních služeb
Kde najdu vyúčtování mobilních služeb?

Vyúčtování za každý uzavřený kalendářní měsíc naleznete v Klientské zóně v sekci Mobil – Vyúčtování.

Kde najdu údaje k úhradě mobilních služeb?

Údaje k úhradě mobilních služeb, výši částky a termín úhrady najdete na faktuře, kterou zasíláme na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě. Veškeré faktury najdete také v Klientskě zóně.

Za jaké období jsou účtovány mobilní služby?

Mobilní služby jsou účtovány vždy za kalendářní měsíc.

Pokud vypovím internetové nebo TV služby, případně obě služby současně, ponechá mi PODA mobilní služby?

V případě, že nebudete mít mobilní tarif v kombinaci s internetem nebo TV (alespoň jednu aktivní službu), bude váš mobilní tarif od následujícího účetního období automaticky převeden z tarifní skupiny „s výhodou“ do klasického ceníku. Budete tedy platit standardní cenu. V případě, že o mobilní služby nebudete mít zájem, je nezbytné podat výpověď a mobilní službu ukončit. Telefonní číslo si však můžete přenést k jinému poskytovateli mobilních služeb.

Reklamace
Jak mohu podat reklamaci?

Pokud nesouhlasíte s vyúčtováním mobilních služeb, obraťte se na naše Klientské centrum nebo volejte na Zákaznickou linku pro další řešení. V Klientské zóně lze pro řešení použít kontaktní formulář.

Obecné informace
Co je to Klientská zóna?

Klientská zóna je zákaznický portál, ve kterém najdete rychlý a jednoduchý přehled o vašich službách.

K čemu slouží Klientská zóna?

V Klientské zóně můžete objednávat televizní programy, upravovat nastavení vašich služeb nebo kontaktovat Zákaznickou podporu. Najdete v ní přehled vyúčtování, stav vašeho individuálního účtu a možnosti nastavení osobního účtu (změna hesla, změna kontaktních údajů).

Heslo
Jaká hesla potřebuji pro komunikaci s Klientskou zónou?

Pro přístup do Klientské zóny potřebujete znát vaše klientské číslo a heslo.

Zapomněl jsem heslo/nemám nastavené heslo. Co mám dělat?

Klikněte na odkaz „Neznám heslo“. Po doplnění vašeho klientského čísla dostanete prostřednictvím SMS na váš mobilní telefon jednorázové přihlašovací heslo.

Jak si mohu změnit heslo?

Heslo změníte v sekci Nastavení – Osobní nastavení.

Kontaktní údaje, vyúčtování a požadavky
Mám nové kontaktní údaje (e-mail, telefon). Jak je mohu v Klientské zóně změnit?

Aktualizaci osobních údajů můžete provést v sekci Nastavení – Osobní nastavení.

Kde najdu přehled o platbách a vyúčtování?

Přehled vašeho individuálního účtu a výpisy SIPO naleznete v sekci Vyúčtování.

Mohu v Klientské zóně zadávat požadavky na PODU?

Prostřednictvím Klientské zóny lze zadávat autorizované požadavky, které směřují na konkrétní oddělení. Požadavek zadejte v sekci Zákaznická podpora – Nový požadavek. Naši zaměstnanci vám pomohou vaše požadavky vyřešit. Stav rozpracovaného požadavku můžete sledovat v sekci Zákaznická podpora – Přehled požadavků.

730 430 430 Zákaznická linka Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy. Na telefonu jsme každý den od 7:00 do 19:30.
[email protected] Administrativní podpora Máte dotazy týkající se plateb, vyúčtování, přepisu služeb či dalších administrativních záležitostí? Napište nám, rádi vám se vším poradíme.
[email protected] Technická podpora Pokud vás zajímají informace technického charakteru, kontaktujte nás na této e-mailové adrese.

Zpráva byla úspěšně odeslána.

Děkujeme. Brzy vás budeme kontaktovat.

Nepodařilo se odeslat formulář.

Zkontrolujte prosím svoje internetové připojení nebo kontaktujte Zákaznickou linku na čísle 730 430 430.

{{contactFormErrors.name}}
{{contactFormErrors.email}}
{{contactForm.message.length}} / 600
{{contactFormErrors.message}}

Vaše zpráva se odesílá. Moment strpení, prosím.