Jak používat vysokorychlostní internet efektivně.

 

Internetové připojení dosahuje velmi vysokých přenosových rychlostí, ale jejich kvalita je závislá na řadě faktorů (páteřní síť, umístění *ONU zařízení, vybavení koncového zařízení – PC, Notebook a další).

Využíváte internetové pevné (kabelové) připojení (s ONU zařízením dodavatele pomocí datového kabelu do PC nebo notebooku), nebo bezdrátové pomocí WiFi připojení? Každé z těchto připojení má své výhody i nevýhody.

Pevné kabelové připojení

Výhody pevného kabelového připojení:

Nevýhody pevného kabelového připojení:

Velmi důležité je vybavení koncového zařízení, na kterém se internetové připojení využívá. Časté problémy způsobuje síťová karta s propustností 100 Mbps. Dnes je sice již běžné, že jsou zařízení dodávaná se síťovou kartou 1 Gbps (1000 Mbps), ale vždy je lepší si vybavení svého koncového zařízení ověřit. Umístění ONU zařízení zde nehraje roli a závisí pouze na dálce kabelu od něj k PC nebo notebooku.

Bezdrátové připojení

je velmi praktické, pokud se musíte pohybovat.

Signál je zde přenášen vzduchem s možností připojení ve dvou pásmech a to 2,4 GHz a 5 GHz a může být nastaveno i souběžně.

Výhody Wi-Fi připojení:

Nevýhody Wi-Fi připojení:

Důležitým prvkem správného pokrytí bytu je umístění WiFi zařízení. Vysílací prvky WiFi sítě nelze bez rozmyslu umístit do rohu místnosti a předpokládat kvalitní pokrytí signálem po celém domě či bytě. Právě umístění je velmi důležité. Kam tedy router umístit a kam naopak ne?

4 základní pravidla:

  1. Router umístěte do centra místnosti/bytu, který chce pokrýt signálem.
  2. Vysílač WiFi na zem nepatří. Raději ho umístěte na poličku, ideálně pod strop.
  3. Signál WiFi může rušit okolní elektronika a spotřebiče. Router dejte co nejdále od mikrovlnné trouby!
  4. Pozor na akvária, kov a tlusté zdi, které mohou rovněž rušit bezdrátovou síť.

Podstatnou část hraje také výbava koncového zařízení, která může výrazně ovlivňovat datové přenosy.

Datový přenos se odehrává ve dvou částech, které jsou určeny směrem přenosu – nazývají se download a upload.

Download – rychlost přenosu „z internetu“ směrem k vám, rychlost stahování. Laicky řečeno, kolik jedniček nebo nul vypadne z kabelu od providera u vás doma. Rychlost stahování ovlivňuje, za jak dlouho se vám načte webová stránka nebo stáhne video. Označuje se jako přenos bitů za sekundu. Náš nejvyšší tarif GigaBIT umožňuje přenos až rychlostí 1000 Mbps.

Upload – rychlost přenosu od vás do „do internetu“, rychlost odesílání. Tedy kolik jedniček či nul se dá nastrkat do té „internetové trubky“ tak, aby je provider byl schopen zpracovat. Upload představuje nahrání nějakého souboru a rychlost uploadu například ovlivňuje, jak dlouho vám bude trvat zálohování dat do cloudu.

Ve spojení s internetovým připojením je dnes klíčová právě rychlost uploadu – rychlost nahrávání dat z vašeho zařízení na internet. Tuto část internetového připojení spousta providerů podceňuje. I tato položka je označována jako přenos bitů za sekundu. Ve výše zmíněném případu GigaBITu se bavíme o uploadu 300 Mbps.

U vybraných tarifů PODA máte možnost si změnit nastavení uploadu a downloadu.

V neposlední řadě je významné i renomé internetového dodavatele. Velmi důležitými faktory jsou páteřní přenosové sítě, které ve finále rozhodují o celkové spokojenosti klienta.

*Optická síťová jednotka – Optical Network Unit (ONU) je zařízení, které zakončuje pasivní optickou přístupovou síť na straně zákazníků a stará se o převod signálu (a celkově přenos síťového provozu) mezi domácí sítí koncových zákazníků a přístupovou sítí.