Projekt EU PODA a.s. zahájila projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

 

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace"

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - PODA a.s.

Cíl projektu: Cílem je připravit dokumentaci a následně získat užitné vzory registrované v České republice, které souvisí s využitím internetu při zabezpečování objektů a zlepšení komfortu konzumace televizních programů. 

Projekt EU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

MPO

3.7.2017