Projekt EU

PODA a.s. zahájila projekt v rámci komponenty Digitální transformace podniků Národního plánu obnovy, výzva Virtuální podnik – Výzva I.

Název projektu

Virtuální podnik – PODA a.s.

Registrační číslo projektu

CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0003126.

Popis projektu

Jedná se pořízení virtualizační platformy pro firemní data (s prvky umělé inteligence a správou big dat), která jsou shromažďována od aktivních zařízení klientů pro vnitřní potřebu společnosti. Bude se jednat o nákup příslušného HW a softwarových licencí včetně IT činností pro napojení na vnitřní systém řízení telekomunikační sítě. Hlavní činností společnosti a předmětem projektu je CZ-NACE 61 Telekomunikační činnosti. Projekt bude realizován v Praze v pronajatých prostorách se souhlasem vlastníků.

Cíl projektu

Půjde o virtualizační platformu pro firemní data (s prvky umělé inteligence a správou big dat), která jsou shromažďována od aktivních zařízení klientů pro vnitřní potřebu společnosti.

Financování

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.