Logomanuál

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp. Tento dokument má definovat základní mantinely, ve kterých se musíme pohybovat při budování značky PODA.

Logo

Stáhněte si všechny verze a formáty loga pro zobrazení na obrazovce a tisk. K dispozici je také speciální verze loga (černobílá) atd.

Stáhnout logopack (.ZIP)

Formáty souborů

Různé formáty loga jsou vhodné pro různé použití. V tabulce je specifikováno, které formáty jsou vhodné pro které použití.

PDF SVG EPS PNG
Lze zvětšovat bez ztráty kvality
transparentním pozadím
Vhodné pro on‑line
Vhodné pro tisk

Podoby loga PODA

1. čtvercová podoba loga v barvě.

2. horizontální podoba loga v barvě.

3. čtvercová podoba loga černobílá.

4. horizontální podoba loga černobílá.

5. čtvercová podoba loga bílá.

6. horizontální podoba loga bílá.

7. čtvercová podoba loga na modrém pozadí.

8. horizontální podoba loga na modrém pozadí.

Speciální tvar loga

V izolovaných případech lze využít bílé logo v černém čtverci a to především kvůli zdůraznění vůči ostatních prvkům v prostoru.

Druhou možností je zvýrazněné použití bílého loga s literou „O“ v meruňkové barvě, na modrém pozadí.

Speciální tvar loga – konstrukce

Podkladový čtverec vychází ze čtverce kolem samostatných liter P O D A. Vzdálenost liter od hrany podkladového čtverce je dána šířkou písmene „D“.

Podkladový prvek je vždy čtverec, ne obdélník.

Ochranná zóna loga

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje. Ochranná zóna je definována výškou písmene “O” v logu.

Minimální velikost loga

Minimální velikost loga je 30 px v případě čtvercového loga a 20 px v případě horizontálního.

Pokud u čtvercového loga dosáhneme minimální velikosti, je vhodné zvážit využití loga horizontálního.

Konstrukce loga

Kerning (úprava mezer mezi dvojicemi písmen) je definován shodnou šířkou. Výjimka je u rozpalu písmene D a A u čtvercové formy loga, kde posunem upravujeme zvětšenou mezeru danou verzálkou A.

Obecná konstrukce loga je založena na literách fontu Space Grotesk s jejich dodatečnou úpravou.

Nepovolené použití

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho dosáhli, řídíme se těmito pravidly, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

Logo je především zakázáno jakkoliv deformovat, otáčet nebo upravovat barevnost.

Pravidla použití loga

Platí základní pravidlo pro použití čtvercového nebo horizontálního loga.

Pokud je poměr stran podkladu v poměru 3:2, používáme logo čtvercové s možností jeho umístění do rohů.

Pokud je poměr stran podkladu větší než 3:2 (obdélník na šířku/výšku), používáme logo čtvercové bez možnosti umístění do rohů.

Pokud je výška/šířka podkladu nižší než minimální velikost loga, používáme logo horizontální.

Práce s textem

Pro zvýraznění sdělení využíváme meruňkovou barvu.

Pokud je pozadí podkladu tmavé, použijeme jako hlavní barvu bílou.

Pokud je pozadí podkladu světlé, použijeme jako hlavní barvu #333333.

Ilustrace

Hlavním grafickým prvkem jsou isometrické ilustrace.

Typografie

Hlavní písmo

Hlavní písmo používáme zejména na webu a v marketingové komunikaci
(tisk, digitální prezentace).

Stáhnout Space Grotesk (.ZIP)
Doplňkové písmo

Doplňkové písmo používáme zejména v běžném odstavcovém textu a tam, kde není možné, nebo není vhodné, použít Space Grotesk.

Stáhnout Inter (.ZIP)
Alternativa

Pokud je nemožné použít písma výše zmíněná, je možné zvolit variantu jakéhokoliv bezpatkového písma.

Ukázky použití

Příklady jednotného vizuálního stylu značky.

Použití loga na běžných tiskovinách.
Polep nákladního auta.
Různé typy bannerů.