Informace pro sociálně znevýhodněné osoby

Cenové zvýhodnění služeb

podle §38 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění

PODA a.s. poskytuje osobám se zvláštními sociálními potřebami (zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy) zvláštní cenu služeb, a to v podobě cenového zvýhodnění až do výše 200 Kč měsíčně (vč. DPH).

Cenové zvýhodnění je určeno pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s nízkými příjmy, které splní podmínky pro čerpání cenového zvýhodnění u společnosti PODA (viz dokumenty a formuláře níže).

Zdravotně postižená osoba

  • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
  • držitel průkazu ZTP/P
  • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje
  • spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b)

Osoba s nízkými příjmy

  • Osoba, která se podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí.

Cenové zvýhodnění lze čerpat na:

  • internetové služby
  • pevné hlasové služby
  • hlasové mobilní služby
  • případně na kombinace takových služeb v rámci balíčku

Vždy je potřeba zvolit jednu službu, na kterou je možné čerpat cenové zvýhodnění.

Dokumenty a formuláře