Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi společností PODA a.s. a jejím klientem (spotřebitelem) dojde ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je

  • Český telekomunikační úřad (ctu.cz), pokud by šlo o spor kvůli službám elektronických komunikací či poštovním službám;
  • Finanční arbitr (finarbitr.cz), pokud by šlo o spor v oblasti finančních služeb;
  • Česká obchodní inspekce (coi.cz) v ostatních sporech.