Servisní podmínky

 

Servisním rozhraním, po které provádí PODA a.s. údržbu a odpovídá za jeho řádný chod, je místo (zásuvka) v bytě či kanceláři zákazníka.

Hlásit závady můžete denně od 7:00 do 19:30 hod. Hlášení o závadách a reklamacích přijímáme na pracovišti technické podpory na zákaznické lince 730 430 430 nebo e-mailem na adrese podpora@poda.cz.

Poplatek za výjezd

Cena za výjezd technika a servisní zásah je stanovena v ceníku služeb.


Smluvně zaručená úrověň kvality poskytovaných služeb (SLA):

SLA 3 - pro zákazníky s individuálním ujednáním

Započetí prací na odstranění poruchy do 2 hodin od nahlášení poruchy, odstranění poruchy do 24 hodin od nahlášení, NON stop služba helpdesk, ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 0,3%, odezva přístupové sítě nejvýše 20 ms, dostupnost služeb nejméně 99,5%, jasná srozumitelnost hlasové komunikace.

SLA 2 - pro firemní cenový program Garant

Započetí prací na odstranění poruchy do 16 hodin od nahlášení poruchy, odstranění poruchy do 24 hodin od nahlášení, ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 2%, odezva přístupové sítě nejvýše 60 ms, srozumitelnost hlasové komunikace.

SLA 1 - pro firemní cenové programy MINI a Office

Započetí prací na odstranění poruchy do 1 pracovního dne od nahlášení poruchy, ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 5%.

SLA 0 - pro domácí zákazníky

Započetí prací na odstranění poruchy do 2 pracovních dní.