Servisní podmínky

Servisním rozhraním, po které provádí PODA a.s. údržbu a odpovídá za řádný chod, je místo (zásuvka) v bytě či kanceláři zákazníka.

Hlásit závady můžete denně od 7:00 do 19:30. Hlášení o závadách a reklamacích přijímáme na pracovišti technické podpory na Zákaznické lince 730 430 430 nebo e-mailem na adrese [email protected].

Poplatek za výjezd

Cena za výjezd technika a servisní zásah je stanovena v ceníku služeb.

Smluvně zaručená úroveň kvality poskytovaných služeb (SLA):

SLA 3 – pro zákazníky s individuálním ujednáním
 • započetí prací na odstranění poruchy do 2 hodin od jejího nahlášení
 • odstranění poruchy do 24 hodin od nahlášení
 • nonstop služba helpdesk
 • ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 0,3%
 • odezva přístupové sítě nejvýše 20 ms
 • dostupnost služeb nejméně 99,5%
 • jasná srozumitelnost hlasové komunikace
SLA 2 – pro firemní cenový program Garant
 • započetí prací na odstranění poruchy do 16 hodin od jejího nahlášení
 • odstranění poruchy do 24 hodin od nahlášení
 • ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 2%
 • odezva přístupové sítě nejvýše 60 ms
 • srozumitelnost hlasové komunikace
SLA 1 – pro firemní cenové programy MINI a Office
 • započetí prací na odstranění poruchy do 1 pracovního dne od jejího nahlášení
 • ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 5%
SLA 0 – pro domácí zákazníky
 • započetí prací na odstranění poruchy do 2 pracovních dní