Premium a platební SMS

Pomocí Premium/platebních SMS zpráv můžete platit za služby či zboží prostřednictvím SMS. Tyto služby mají specifické předčíslí (vizte níže) a nejsou provozovány společností PODA. Cena prémiových SMS se přičítá k měsíčnímu vyúčtování. V závislosti na podobě zkráceného čísla se platí za odeslanou nebo přijatou SMS.

Cena Premium/platebních SMS a jejich použití

Cena SMS se pohybuje mezi 1,01 do 605 Kč, přičemž nehraje roli, jaký máte tarif, cena je stejná pro zákazníky všech mobilních sítí. Přes tyto SMS lze objednávat jednorázové nebo vícenásobné (předplacené) služby u externích poskytovatelů. 

U jednorázových služeb se obvykle účtuje již objednávací SMS zpráva (MO SMS). Je-li součástí služby jednorázově nebo vícenásobné doručení (MT SMS), platba se účtuje za jednu či více doručených SMS. 

Příklad MO SMS (platba při odeslání SMS):

  • Tvar odeslané SMS: 90X YZ AB* – Platíte individuální cenu při odeslání, doručení je zdarma. 

*AB ve tvaru SMS většinou odkazuje na cenu za Premium/placenou SMS.

Příklad MT SMS (platba při doručení SMS)

  • Tvar SMS: 90X YZ – Platíte cenu za SMS dle vašeho tarifu.
  • Tvar přijaté SMS: 90X YZ ABC* – Platíte cenu za doručenou SMS dle ceníku Premium/platebních SMS. 

*ABC ve tvaru SMS většinou odkazuje na cenu za Premium/placenou SMS.

Podoba Premium/placených zpráv

O jaký druh služby se jedná je rozpoznatelné podle klíčového objednacího slova v SMS zprávě. Její maximální délka je 160 znaků a je zpravidla bez diakritiky.

Číselné řady Premium/platebních SMS

  • 902 – Nejčastěji speciální městské služby a služby veřejné správy, například parkování, poplatky u lékaře nebo SMS jízdenka.
  • 900, 901, 903, 904, 907, 908 – Obvykle pro zasílání log, melodií, mobilních aplikací, účast v marketingových akcích, inzerci apod.
  • 906 – Využívá se pro hlasování, například v televizních či rozhlasových soutěžích. 
  • 909 – Předčíslí pro objednání služeb pro dospělé, nejčastěji erotického charakteru.
  • 87777 – Na tomto čísle jsou provozovány dárcovské SMS, tzv. DMS.

Zrušení odběru a nápověda ke službám

Pro zrušení vícenásobných placených zpráv bývá obvykle potřeba napsat SMS ve tvaru “STOP” na dané číslo, případně “STOP + klíčové slovo služby”. Pro nápovědu zkuste napsat SMS ve tvaru “HELP” na dané číslo.

PODA není přímým zprostředkovatelem služeb hrazených z Premium/placených SMS. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete služby reklamovat, obraťte se na provozovatele dané služby. Pomoci vám k tomu může databáze, kde podle čísla vyhledáte informační linku provozovatele.

Blokování prémiových služeb na své SIM kartě

Pro zablokování či odblokování prémiových/placených služeb běžte do Klientské zóny do sekce Mobil -> Nastavení SIM -> Premium Služby.

Pokud cestujete mimo země EU, nastudujte si náš roamingový ceník a ceník datového roamingu v zónách 2 a 3.

Upozornění o provádění plateb

Ten, kdo využívá Premium/platební SMS, bere na vědomí, že platby za produkty se provádí ve prospěch společnosti PODA, a to kvůli postoupení pohledávek z čerpání produktů od partnerských společností.