Audiotexové služby

Volání na zpoplatněné linky (Audiotex) z pevného nebo mobilního telefonu umožňuje zákazníkům přístup k nejrůznějším (zpravidla hlasovým) službám. Provozovatelem Audiotexu není PODA a.s. a neručí za jeho obsah a kvalitu. PODA pro své zákazníky pouze umožňuje přístup k těmto službám a zajišťuje výběr plateb za jejich použití. 

Volání na zpoplatněné linky (Audiotex) se provádí na speciální čísla s předčíslím 900, 906 a 909 a je zpoplatněno speciální minutovou sazbou. Volání na čísla s předčíslím 908 je zpoplatněno jednorázovou cenou za spojení. Při využití Audiotexu v zahraničí si jejich cenu stanovuje poskytovatel v dané zemi.

Jak to funguje

Audiotex funguje stejně jako běžný telefonát. Hovor je účtován za každou započatou minutu (mimo volání na čísla s předčíslím 908). Cena se pohybuje v rozmezí 6–99 Kč/min a lze ji zjistit přímo z audiotexového čísla. Částka za využité služby je zákazníkům zahrnuta do měsíčního vyúčtování.

Podoba audiotexového čísla: 90X AB CD ZZ

X – charakter poskytované služby v souladu s číslovacím plánem (viz níže)
AB – cena za minutu vč. DPH, případně za jedno spojení

Každá číselná řada udává, jaký typ služby telefonní číslo zprostředkovává. 

Číselná řadaTypy služeb
900Obchodní, odborné, finanční služby a zprostředkování práce
906Zábavné služby, soutěže a hry, seznamky, inzerce, horoskopy
908Jednorázová cena za spojení
909Zábavné služby pro dospělé