Mezinárodní volání

Volejte svým blízkým a přátelům do zahraničí. Stačí vědět, kolik vás to bude stát.

Co je to volání do zahraničí?

Volání do zahraničí znamená, že voláte na číslo s jinou předvolbou než +420, přičemž hovor je realizován z ČR s připojením na českou síť. Pokud je hovor realizován v zahraničí a voláte na zahraniční číslo, jedná se o roamingové volání. Volání do zahraničí je rozděleno do 6 zón. Ceny jednotlivých zón se řídí aktuálním ceníkem.

Kolik mě budou mezinárodní hovory stát?

Mezinárodní hovory jsou účtovány podle toho, na jaká telefonní čísla z ciziny voláte. Detailní rozdělení zemí pro volání na zahraniční čísla naleznete v Ceníku pro domácnosti.