Vyúčtování a platby

Průvodce vyúčtováním – Domácnosti
Faktura – daňový doklad je úplným přehledem informací o platbách za naše služby.

1 Číslo daňového dokladu je jedinečné a mění se s každým dalším vyúčtováním.

2 Variabilní symbol je údaj totožný s vaším klientským číslem.

3 Klientské číslo je důležité pro vaši identifikaci při komunikaci s PODOU.

4 Odběratel – fakturační adresa zákazníka, kterou uvedl ve smlouvě jako místo trvalého pobytu.

5 Konečný příjemce je smluvní adresa (nejčastěji místo připojení). Může se odlišovat od adresy uvedené ve smlouvě.

6 Způsob úhrady uvádíme podle údajů dohodnutých ve smlouvě.

7 Zúčtovací období je časový úsek, za který Vám posíláme vyúčtování. Nemusí se vždy shodovat s kalendářním měsícem.

8 Přehled plateb je souhrn všech fakturovaných služeb, které u nás máte objednány spolu s přehledem plateb za jednotlivé služby.

9 Celkem k úhradě je částka, kterou je třeba uhradit.

10 Daňové údaje jsou důležité pro daňové povinnosti zákazníka.

11 Informace potřebná pro případnou reklamaci vyúčtování.

12 Pomocí QR kódu můžete vaše vyúčtování uhradit přes mobilní aplikaci vaší banky.

Průvodce vyúčtováním – Domácnosti – Hlasové služby
Faktura – daňový doklad je úplným přehledem informací o platbách za naše služby.

1 Číslo daňového dokladu je jedinečné a mění se s každým dalším vyúčtováním.

2 Variabilní symbol je údaj totožný s vaším klientským číslem.

3 Klientské číslo je důležité pro vaši identifikaci při komunikaci s PODOU.

4 Odběratel – fakturační adresa zákazníka, kterou uvedl ve smlouvě jako místo trvalého pobytu.

5 Konečný příjemce je smluvní adresa (nejčastěji místo připojení). Může se odlišovat od adresy uvedené ve smlouvě.

6 Způsob úhrady uvádíme podle údajů dohodnutých ve smlouvě.

7 Zúčtovací období je časový úsek, za který vám posíláme vyúčtování. Nemusí se vždy shodovat s kalendářním měsícem.

8 Přehled plateb je souhrn všech fakturovaných služeb, které u nás máte objednány spolu s přehledem plateb za jednotlivé služby.

9 Celkem k úhradě je částka, kterou je třeba zaplatit.

10 Daňové údaje jsou důležité pro daňové povinnosti zákazníka.

11 Informace potřebná pro případnou reklamaci vyúčtování.Pomocí QR kódu můžete vaše vyúčtování uhradit přes mobilní aplikaci vaší banky.

12 Pomocí QR kódu můžete vaše vyúčtování uhradit přes mobilní aplikaci vaší banky.

Rozpis vyúčtování
Výše vašeho vyúčtování je dána podmínkami vámi zvoleného tarifu. Fakturované období najdete na první straně faktury.

1 Telefonní číslo, ke kterému je vyúčtování níže vystaveno.

2 Jméno nebo označení linky – ke každému telefonnímu číslu si můžete přiřadit jméno nebo označení.

3 Paušální poplatky – zde se zobrazí vámi vybraný tarif spolu s počtem dní, po které byl aktivní.

4 Hlasové služby – jednotlivé řádky zobrazují konkrétní typy uskutečněných spojení. Jejich podrobný rozpis najdete v Klientské zóně.

5 Volné jednotky znamenají počet jednotek, které jste v rámci svého tarifu čerpali zdarma a které jsme vám neúčtovali.

6 Počet SMS, rozčleněný podle druhů spojení. Zde najdete i přehled odeslaných dárcovských SMS.

7 Data – zde je váš zvolený datový balíček. Pokud si v průběhu fakturovaného období přikoupíte data, budou uvedena v jednom z řádků.

8 Počet odeslaných MMS ve fakturovaném období.

9 VoIP – počet uskutečněných konkrétních typů volání z pevné linky.