Volání Často kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky k volání

Co musím udělat, když mám zájem o data? +

Stačí si jen zakoupit některý z našich datových balíčků.

Jak mohu navýšit objem dat a kde dokoupit datový balíček? +

Pokud jste váš standartní datový balíček již spotřebovali a potřebujete další, můžete si objednat jednorázový dokupový datový balíček. Jeho velikost závisí na vaší volbě, platnost dat je ale jen do konce účetního období. Takové dokoupení lze provést i vícekrát v měsíci. Pokud potřebujete navýšit váš datový balíček trvale, změna jednoduše proveďte v Klientské zóně v sekci Mobil ->nastavení služeb -> Změnit tarif. Základní datový balíček lze změnit pouze k 1. dni nového účetního období.

Mohu si změnit výchozí datový balíček (zvětšit, zmenšit)? +

U většiny tarifů datový balíček nastavený jako výchozí změnit lze. Úpravu lze udělat pouze 1x za měsíc a vždy s platností od 1. dne následujícího měsíce. Změna výchozího datového balíčku je možná v Klientské zóně v sekci Mobil ->nastavení služeb -> Změnit tarif-> Datový balíček.

Co se stane, když svá data spotřebuji? +

O blížícím se k vyčerpání vašeho datového balíčku vás budeme informovat pomocí SMS. Jednu SMS obdržíte při vyčerpanosti 90%, druhou při jejich úplném vyčerpání. Jakmile balíček spotřebujete zcela, data Vám přestanou fungovat.

Převádějí se nevyčerpaná data do dalšího měsíce? +

Nevyčerpaná data z datových balíčků se nepřevádějí.

Chci, aby mi fungovala data i v zahraničí, co musím udělat? +

Pokud máte aktivní datový balíček a zároveń máte aktivován datový roaming, budou data fungovat i v zahraničí. Pokud nemáte aktivní datový balíček a datový roaming, aktivujte si jej v Klientské zóně nebo osobně na některém z našich Klientských center.

Kde najdu údaje k úhradě za mobilní služby? +

Údaje k úhradě, výši částky a termín úhrady naleznete na faktuře, kterou zasíláme na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

Kde naleznu vyúčtování za jednotlivé mobilní služby? +

Vyúčtování za každý uzavřený kalendářní měsíc naleznete v Klientské zóně v sekci Mobil/Vyúčtování.

Za jaké období jsou účtovány mobilní služby? +

Vyúčtování je vždy za kalendářní měsíc.

Co jsou prémiové služby? +

Jedná se o prémiové volání nebo SMS, které jsou spojeny s čísly začínající 90xxxxx. Jsou zpoplatněny speciální sazbou (příkladem může být zakoupení jízdenek MHD, SMS do TV soutěží, poplatek za parkování, apod.).

Co jsou dárcovské SMS? +

Dárcovské SMS posílané na číslo 87777 můžete poslat na podporu projektů neziskových organizací. SMS, kterou odesíláte, neplatíte. Zpět na váš mobil obdržíte dárcovskou (potvrzovací) SMS právě z čísla 87777, která stojí 30 Kč. Na konto vybraného projektu jde nejméně 27 Kč, zbytek, pokrývá náklady, které vznikají Fóru dárců, jeho technickému agregátorovi a mobilním operátorům.

Jak mohu aktivovat/zablokovat Prémiové služby? +

Prémiové služby nejsou automaticky na SIM kartě aktivní. Můžete si je aktivovat v Klientské zóně nebo osobně na některém z našich Klientských center. Po nastavení je služba na SIM kartě aktivní přibližně do jedné hodiny. Zablokování těchto služeb se provádí stejným způsobem.

Co dělat, je mi odcizena SIM karta? +

SIM kartu lze pozastavit v Klientské zóně v sekci Pozastavení SIM
Další možností je ztrátu nebo odcizení SIM karty nahlásit osobně na našem Klientském centru a prokázat Vaši totožnost OP, abychom mohli SIM zablokovat. V případě ztráty o víkendu je nutné zavolat na Zákaznickou linku, (připravte si pro ověření klientské číslo). Za aktivaci nové SIM karty účtujeme poplatek ve výši 99 Kč a samozřejmě Vám ponecháme původní číslo.

Jaké parametry mohu na SIM kartě nastavit? +

Na SIM kartě si můžete nastavit

 • komunikační jazyk
 • uvítací roaming SMS
 • povolení SMS
 • Premium služby
 • MMS
 • příchozí hovory
 • odchozí hovory
 • přesměrování hovorů
 • přidržení hovorů
 • skrytí identifikace volajícího
 • hlasovou schránku
 • jazyk hlasové schránky
 • upozornění na dosažení FUP limitu
 • limit v Kč pro roamingová data

Parametry si můžete nastavit osobně v samoobslužné Klientské zóně, na Klientském centru nebo potvrzenou e-mailovou komunikací.

Tarif pro volání lze na SIM kartě nastavit osobně na Klientském centru sepsáním Dodatku. +

Parametry "Datový tarif", "Roaming na volání a SMS" a "Datový roaming" je možné 1x měsíčně změnit v Klientské zóně.

Jakým způsobem mohu nastavit přesměrování hovorů? +

Přesměrování hovorů závisí na typu mobilního telefonu. Bližší informace naleznete v příručce na ovládání vašeho telefonu.

Lze pozastavit SIM kartu, např. na dobu třech měsíců a za jakých podmínek? +

SIM kartu lze na dobu určitou pozastavit v Klientské zóně v sekci Pozastavení SIM. Reaktivace SIM karty je zpoplatněna jednorázově částkou 99 Kč.

Mohu s PODA mobil využívat hlasovou schránku? +

Ano, hlasová schránka je bezplatně dostupná služba, kterou si můžete aktivovat.

Jak si mohu aktivovat hlasovou schránku? +

Aktivaci hlasové schránky lze udělat v Klientské zóně - Nastavení SIM. Aktivace je bezplatná.

Dostanu nějaké oznámení, že mám nový vzkaz? +

Ano, ke každému novému vzkazu v hlasové schránkce dostanete SMS oznámení.

Jak si vyzvednu zprávy z hlasové schránky? +

Zavoláte na číslo +420603123388 a dále postupujete podle instrukcí automatu.

Nevím heslo do hlasové schránky, mohu ho nějak zjistit? +

Při volání do hlasové schránky si můžete Vaše přístupové heslo nechat poslat v SMS. Po výzvě zadejte volbu zaslat heslo a potvrďte ##. Jakmile Vám dojde SMS s heslem, můžete opět volat hlasovou schránku a vyzvednout si zprávy. Heslo je požadováno při každém přístupu do schránky, zapamatujte si jej. Pokud jej zapomenete, opět lze heslo zaslat přes SMS

Kolik mě bude volání do hlasové schránky stát? +

Sazba volání do vlastní hlasové schránky je 0,39Kč /min. V případě volání ze zahraničí, cena odpovídá ceně odchozího roamingu dle dané zóny.

Co je to Registr zmeškaných hovorů? +

Registr zmeškaných hovorů je informování formou SMS o skutečnosti, že se Vám někdo snažil dovolat ve chvíli, kdy jste byli nedostupní např. kvůli vypnutém telefonu, nedostupnosti signálu či z jiné příčiny

Jak si mohu aktivovat registr zmenškaných hovorů a kolik mě bude aktivace stát? +

Registr si jednoduše aktivujete ve své Klientské zóně v nastavení SIM. Aktivaci ani provoz Vám neúčtujeme.

Za jaké ceny poskytuje PODA volání ze zahraničí? +

Aktuální ceny jsou rozděleny dle zón a naleznete je na webových stránkách v sekci Mobil/Ceníky a tarify. V této sekci rovněž naleznete ceník volání do zahraničí.

Jakým způsobem mohu aktivovat roaming nebo datový roaming? +

Službu roaming a datový roaming lze aktivovat osobně na našem Klientském centru nebo v Klientské zóně, tímto způsobem lze službu rovněž zablokovat. Služba není aktivována automaticky s aktivací SIM karty a bude aktivní do jedné hodiny po nastavení služby.

Co je volací limit a jak jej zjistím? +

Volací limit je celkový limit čerpání služeb pro volání (GSM, VOIP) v jednom zúčtovacím období.

Naleznete jej v Klientské zóně v záložce Mobil→ Volací limit nebo Pevná linka→ Volací limit, dle druhu Vám poskytované služby. Po vyčerpání 90 % Vašeho volacího limitu vás na tuto skutečnost upozorníme zdarma zasláním SMS zprávy. Po vyčerpání 100 % Vašeho volacího limitu vás rovněž na tuto skutečnost upozorníme zdarma zasláním SMS zprávy. Při vyčerpání 100 % volacího limitu jsou Vám výše uvedené služby omezeny do konce zúčtovacího období, případně do navýšení volacího limitu složením/ úhradou zálohy. Příchozí SMS a volání na území ČR zůstavují v takovém případě funkční.

Jakým způsobem si navýším volací limit v průběhu zúčtovacího období? +

Volací limit je celkový limit čerpání služeb pro volání (GSM, VOIP) v jednom zúčtovacím období.

V takovém případě je potřeba uhradit částku, o kterou chcete Volací limit navýšit (v hodnotách dělitelných 100 Kč) v hotovosti nebo platební kartou na kterémkoli Klientském centru nebo převodem na některý z účtů. Jako variabilní symbol uveďte Vaše klientské číslo nebo číslo zálohové faktury. V tomto případě je nutné nás předem upozornit, např. emailem, na tento způsob úhrady zálohy.

V případě úhrady zálohy dojde k obnovení služeb a navýšení volacího limitu ihned po obdržení úhrady částky, o kterou se Váš volací limit navýší. Pokud však u nás máte jiný neuhrazený závazek po splatnosti, pak je pro obnovení služeb nutné uhradit i veškeré dlužné částky.

Potřebuji více informací