Další dotazy Často kladené otázky (FAQ)

 

Další často kladené otázky

Jakým způsobem budu dostávat faktury – Kde najdu vyúčtování +

Faktury zasíláme elektronicky na e-mail, který jste uvedli ve smlouvě. Pokud máte sjednáno písemné zasílání faktur, pak faktury obdržíte poštou a elektronicky na Váš e-mail. Všechny faktury si můžete zobrazit prostřednictvím Klientské zóny (odkaz).

Jak si ověřím, že jste přijali mou platbu +

Po připsání platby na Váš individuální účet Vám vždy e-mailem zašleme automaticky generovanou zprávu o přijetí Vaší platby. Zasílání těchto zpráv si můžete nastavit v Klientské zóně. Prostřednictvím  Klientské zóny si můžete zkontrolovat všechny proběhlé platby.

Nestíhám zaplatit vyúčtování včas, co mám dělat +

Na našich kontaktních místech může Vaše vyúčtování uhradit i Vámi pověřená osoba. Využijte možnost úhrady bankovním převodem. Důležité je uvést správný variabilní symbol, který naleznete na každé faktuře.

Co se stane, když nezaplatím včas +

V případě prodlení s platbou Vás elektronicky upozorníme, že je evidována faktura po lhůtě splatnosti, kdy Vám bude stanovena i náhradní lhůta pro její úhradu. Jestliže nebude ani v náhradním termínu vyúčtování uhrazeno, dojde k automatickému pozastavení (přerušení) poskytování služeb, až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení služeb jsou i nadále účtovány poplatky dle ceníku.

Blokujete mě kvůli neuhrazenému vyúčtování, co mám dělat +

Co nejdříve uhraďte všechny faktury, které jsou po lhůtě splatnosti. Po připsání a spárování platby dojde k automatickému obnovení služeb. Více o možnosti uhradit faktury naleznete zde.

Kde si mohu zkontrolovat nastavení a využívání služeb a jednotlivá vyúčtování +

Plnou kontrolu nad svými údaji, službami, vyúčtováním i platbami máte prostřednictví Klientské zóny

Jak účtujete aktivaci/zrušení tarifu nebo balíčku +

Aktivační, deaktivační a jiné poplatky se řídí platným ceníkem PODA a.s. Poplatky za změnu tarifu v rámci poskytnutých služeb se neúčtují.

V případě, že vypovím služby internet, TV nebo jejich kombinaci, ponechá mi PODA mobilní služby? +

Mobilní služby PODA jsou určeny výhradně našim klientům. V případě, že vypovíte službu internetu nebo TV, je nezbytné dát výpověď a mobilní službu ukončit. Vaše dosavadní telefonní číslo si můžete přeportovat k jinému poskytovateli mobilních služeb.

Podporují PODA SIM karty bankovnictví, např. na ovládání účtu přes SIM kartu? +

SIM karty takovou službu nepodporují.

 

 

 
Potřebuji více informací