Další dotazy Často kladené otázky (FAQ)

 

Další často kladené otázky

Jakým způsobem budu dostávat faktury – Kde najdu vyúčtování? +

Faktury zasíláme elektronicky na e-mail, který jste uvedli ve smlouvě. Pokud máte sjednáno písemné zasílání faktur, pak faktury obdržíte poštou a elektronicky na Váš e-mail. Všechny faktury si můžete zobrazit prostřednictvím Klientské zóny (odkaz).

Jak si ověřím, že jste přijali mou platbu? +

Po připsání platby na Váš individuální účet Vám vždy e-mailem zašleme automaticky generovanou zprávu o přijetí Vaší platby. Zasílání těchto zpráv si můžete nastavit v Klientské zóně. Prostřednictvím  Klientské zóny si můžete zkontrolovat všechny proběhlé platby.

Nestíhám zaplatit vyúčtování včas, co mám dělat? +

Na našich kontaktních místech může Vaše vyúčtování uhradit i Vámi pověřená osoba. Využijte možnost úhrady bankovním převodem. Důležité je uvést správný variabilní symbol, který naleznete na každé faktuře.

Co se stane, když nezaplatím včas? +

V případě prodlení s platbou Vás elektronicky upozorníme, že je evidována faktura po lhůtě splatnosti, kdy Vám bude stanovena i náhradní lhůta pro její úhradu. Jestliže nebude ani v náhradním termínu vyúčtování uhrazeno, dojde k automatickému pozastavení (přerušení) poskytování služeb, až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení služeb jsou i nadále účtovány poplatky dle ceníku.

Blokujete mě kvůli neuhrazenému vyúčtování, co mám dělat? +

Co nejdříve uhraďte všechny faktury, které jsou po lhůtě splatnosti. Po připsání a spárování platby dojde k automatickému obnovení služeb. Více o možnosti uhradit faktury naleznete zde.

Jak mohu požádat o vrácení přeplatku? +

Na našich kontaktních místech Vám po předložení dokladu totožnosti přeplatek do výše 2000 Kč vrátíme. Vyšší částky Vám na základě autorizovaného požadavku z Klientské zóny (dále KZ) pošleme na bankovní účet. V KZ uvedete číslo svého bankovního účtu a my Vám na něj přeplatek poukážeme (s poplatkem 30 Kč).

Jak mohu požádat o dočasné přerušení poskytovaných služeb? +

Sdělte nám tuto informaci prostřednictvím autorizovaného požadavku z Klientské zóny, e-mailem na info@poda.cz, dopisem, telefonicky na čísle 730 430 430 nebo osobně na některém z našich kontaktních míst. Následně Vám sdělíme podmínky přerušení služeb. Reaktivační poplatek bude účtován ve výši 200 Kč.

Je možné služby přestěhovat na novou adresu? +

Přenesení služeb na novou adresu je realizovatelné za předpokladu, že v daném místě máme dostupnost naší PODA sítě. Ověření adresy můžete provést prostřednictvím našich webových stránek nebo nás kontaktujte na Zákaznické lince.

Je možné přepsat smlouvu na nového nájemníka/majitele? +

Ano, přepis smlouvy lze provést pouze na stávající adrese. Je potřeba nám do PODY doručit souhlas s přepisem smlouvy na nového nájemníka/majitele. Souhlas je také možné sepsat na našich kontaktních místech, nebo zaslat prostřednictvím autorizovaného požadavku z Klientské zóny, e-mailem na info@poda.cz či dopisem. Při přepisu smlouvy po úmrtí klienta budeme potřebovat doložit úmrtní list.

Jakým způsobem mohu podat reklamaci? +

Reklamaci podejte bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím autorizovaného požadavku z Klientské zóny, e-mailem na info@poda.cz, dopisem, případně na našich kontaktních místech. Více informací naleznete v části Reklamace.

Kde si mohu zkontrolovat nastavení a využívání služeb a jednotlivá vyúčtování? +

Plnou kontrolu nad svými údaji, službami, vyúčtováním i platbami máte prostřednictví Klientské zóny

Jak účtujete aktivaci/zrušení tarifu nebo balíčku? +

Aktivační, deaktivační a jiné poplatky se řídí platným ceníkem PODA a.s. Poplatky za změnu tarifu v rámci poskytnutých služeb se neúčtují.

V případě, že vypovím služby internet, TV nebo jejich kombinaci, ponechá mi PODA mobilní služby? +

Mobilní služby PODA jsou určeny výhradně našim klientům. V případě, že vypovíte službu internetu nebo TV, je nezbytné dát výpověď a mobilní službu ukončit. Vaše dosavadní telefonní číslo si můžete přeportovat k jinému poskytovateli mobilních služeb.

Podporují PODA SIM karty bankovnictví, např. na ovládání účtu přes SIM kartu? +

SIM karty takovou službu nepodporují.

 

 

 
Potřebuji více informací