Optický internet: Co to je a jak funguje?

Publikováno 23. května 2023

red and gray train rail

S rostoucími nároky na internet se lidé stále více poohlížejí po rychlém a kvalitním připojení. Sahají tak často po optickém internetu, který již dlouhá léta patří k těm nejrychlejším a nejspolehlivějším na trhu. Jak ale vlastně funguje a v čem se liší od ostatních způsobů připojení?

Obliba optického internetu roste jednoduše proto, že svým uživatelům přináší mnoho výhod. Tou první je bezesporu rychlost, která v domácnostech dosahuje až několika gigabitů za sekundu (Gb/s). Vysoká rychlost ale zdaleka není jedinou pozitivní vlastností optické sítě.

Vyniká také mimořádnou stabilitou, díky které internet nepadá. Každý rok se tak přes optické vlákno přenáší ohromné množství dat. Například PODA za rok 2022 „dodala“ svým zákazníkům zhruba 1 341 068 400 GB dat.

Zjistěte si přesnou rychlost dostupnou na vaší adrese
  • {{item.address_line_1}}
    {{item.address_line_2}}
  • No results

Ověřit dostupnost

Optický kabel však aktuálně není nejvyužívanější technologií pro poskytování internetového připojení. V rámci přístupové sítě (vysvětlení níže) se častěji využívá metalický kabel, který tvoří základ pro DSL. Oba typy kabelů se vzájemně liší a nabízejí jiné výhody. Podívejme se tedy blíže na jejich specifické vlastnosti.

Optické vs metalické kabely: V čem se liší?

Oba kabely přenášejí data pomocí elektromagnetických vln, liší se však frekvencí přenosu. Proto v případě optických kabelů hovoříme o přenosu pomocí světla. Než přejdeme ke srovnání optických a metalických kabelů, podívejme se na základní rozdělení síťové infrastruktury, v rámci níž rozlišujeme tři typy sítí.

Síť, kterou má k dispozici koncový uživatel v domácnosti, označujeme jako místní (lokální).

Přístupová síť je jakýmsi mezičlánkem, který zprostředkovává přístup k páteřní síti. V souvislostí s přístupovou sítí hovoříme o takzvané „poslední míli“, což je poslední část cesty, kterou vede internet od poskytovatele do cílového místa (obvykle domácnosti).

Páteřní síť tvoří hlavní část síťové infrastruktury a propojuje všechny ostatní sítě. Přístupovou i páteřní síť zaštiťuje internetový poskytovatel.

white Google wifi system

V lokální síti jen zřídkakdy figuruje optický kabel. Důvodem je především vyšší cena a skutečnost, že většina zákazníků upřednostňuje bezdrátové Wi-Fi připojení.

Pokud jde o páteřní sítě, jasně dominují optická vlákna, která zajišťují přenos v té nejvyšší rychlosti. Když porovnáváme optické a metalické kabely, zpravidla sledujeme jejich vlastnosti na poslední míli. Nejprve se podívejme blíže na výhody optiky.

Spolehlivost je hlavním kritériem, podle něhož uživatelé posuzují kvalitu internetových služeb, a v případě optického kabelu je jeho stěžejním pilířem. Jednotlivé přípojky jsou díky němu galvanicky izolované od zbytku infrastruktury. Když udeří bouřka, optické síti nehrozí přepětí. Jelikož je jeho vlákno skleněné, odolává také vlhkému prostředí. K výpadkům připojení tak dochází jen výjimečně – například když ho dělníci nešikovně přetnou během výkopových prací.

Za další pilíř lze považovat již zmíněnou rychlost připojení. V tomto ohledu zaujímá optický kabel první místo – za určitou jednotku času přenáší více dat než jakékoli jiné médium.

Metalické kabely nacházejí své uplatnění především v rámci DSL připojení, které konkuruje optickému. Z hlediska rychlosti však optický internet nemá sobě rovného. Nejmodernější typ DSL (G.fast) nabízí maximální agregovanou rychlost 1 Gb/s. Jelikož se dělí mezi všechny uživatele, rychlost koncového připojení bývá zpravidla mnohem nižší. S horší kvalitou výsledného připojení souvisí také zastaralá infrastruktura, která často nesplňuje požadavky moderní doby.

DSL připojení využívá k přenosu dat telefonní vedení. V tom tkví jeho výhoda i nevýhoda. Na jednu stranu je technologie DSL dostupná prakticky kdekoli, na druhou stranu je její rychlost podmíněna stavem kabelů, na kterých se podepsal zub času. S nekvalitním kabelovým vedením totiž nic nezmůže ani ten nejlepší internetový poskytovatel.

Další rozdíl mezi metalickým a optickým kabelem spočívá v jejich zapojení. V případě metalických kabelů připadá na každých cca 100 metrů aktivní (tj. elektricky napájený) síťový prvek. Zato optická vlákna dokážou přenášet signál na vzdálenost přes 100 kilometrů bez dodatečných síťových prvků, aniž by se snížila výsledná kvalita. Optická infrastruktura přitom může fungovat za použití pouze pasivních (tj. elektricky nenapájených) síťových prvků, což snižuje její provozní náklady.

Optický kabel tedy ve srovnání s metalickým přináší uživatelům celou řadu výhod. Jedinou nevýhodu představuje dosud omezená dostupnost. Právě proto se průběžně investuje do budování optické infrastruktury, s níž roste i počet uživatelů optického internetu.

Jak funguje optická síť?

Už jsme si nastínili, jak funguje optický kabel. Problematika optické sítě je však daleko komplexnější a na kvalitu optického připojení působí řada faktorů.

Co ovlivňuje rychlost optického internetu?

blue and white light in dark room

Rozlišujeme několik druhů optického připojení, které se liší podle toho, kde optické vlákno končí. Obecně lze říci, že čím blíže uživateli je optické vlákno zakončeno, tím kvalitnější je výsledné připojení k internetu.

Jednotlivé typy takového optického připojení se označují zkratkou FTTx (Fiber To The x), přičemž poslední písmeno odkazuje právě na způsob zakončení. Nejčastěji se setkáme se čtyřmi typy. Níže je uvádíme v pořadí podle toho, v jaké vzdálenosti od uživatele končí optické vlákno.

FTTN (Fiber To The Node)

V případě této technologie je optické vlákno zakončeno v přípojné skříni (uzlu), která se nachází až několik kilometrů od koncového uživatele. Zbývající oblast od uzlu ke koncovému uživateli bývá řešena pomocí metalického kabelu. V případě FTTN se nejčastěji využívá koaxiální kabel nebo kroucená dvojlinka.

FTTC (Fiber To The Curb/Cabinet)

Tento systém funguje v principu stejně jako FTTN. Koaxiální kabel nebo jiné médium přenáší signál z přípojné skříně ke koncovému uživateli – obvykle na vzdálenost do 300 metrů. Technologické řešení FTTC vychází z myšlenky, že vhodné vodiče mohou přenášet vysokorychlostní signály na krátké vzdálenosti.

Tuto technologii primárně využívá Vodafone. Postupně na ni přechází také společnost CETIN, jejímž cílem je dostat optiku blíže koncovým odběratelům.

FTTB (Fiber To The Building)

Technologie FTTB se typicky využívá v nájemních domech. Obvykle je v suterénu umístěno zařízení (switch), ve kterém je zakončeno optické vlákno, a k přenosu signálu až do bytů se využívá metalické vedení. Technologie FTTB nabízí vysokou přenosovou rychlost, nízkou odezvu a minimální odchylku odezvy (neboli jitter).

FTTB představuje jakýsi „předstupeň“ modernější technologie FTTH. Přechod je sice možný, ale poněkud nákladný. Znamená to totiž vyměnit metalické rozvody v domech za optické.

FTTH (Fiber To The Home)

V současnosti jde o nejmodernější a nejspolehlivější typ internetového připojení na trhu. Optické vlákno vede přímo do bytu koncového uživatele. Cílem je dostat k němu optický kabel co možná nejblíž. Vlákno zakončuje datová zásuvka nebo Wi-Fi router s optickou zásuvkou. Z ní lze přenášet data pomocí síťového kabelu (obvykle s konektorem typu RJ-45) do Wi-Fi routeru, případně lze kabel připojit přímo do počítače či jiného zařízení.

V případě FTTH se optické vlákno přivádí zvlášť ke každému účastníkovi, který je součástí síťové infrastruktury.

Optický internet: Shrnutí

Optický internet přináší ve srovnání s ostatními typy připojení celou řadu výhod. Pro uživatele je podstatná především jeho stabilita a bezkonkurenční rychlost, která se pohybuje v řádu Gb/s.

Klíčovým faktorem ovlivňujícím rychlost je také vzdálenost mezi zakončením optického vlákna a uživatelem. Čím blíž je optické vlákno uživateli, tím kvalitnější je výsledné připojení. Podle toho rozlišujeme několik typů řešení optického internetu. Nejlepším typem na trhu je FTTH, kdy kabel vede přímo do bytu uživatele.

Jedinou slabinu optického internetu představuje jeho omezená dostupnost. Na rozdíl od DSL připojení není optická infrastruktura vybudována na celém území České republiky. Připojení pomocí DSL nicméně doplácí na zhoršenou kvalitu telefonních kabelů, která přímo ovlivňuje výslednou rychlost připojení. Metalické kabely navíc podléhají vnějším vlivům, jako je vlhkost nebo nepříznivé počasí. Optické kabely těmto negativním vlivům odolávají, a proto přenášejí data bez výkyvů.

Vysokorychlostní optický internet tedy poskytuje optimální řešení pro všechny, kdo hledají připojení s nejlepším poměrem ceny, rychlosti a spolehlivosti. Ověřte si, zda je optické připojení dostupné i na vaší adrese. Vhodnou volbou je například tarif PROMO GPON 1Giga.

Doporučujeme

DSL internet: Zastaralá technologie, která dominuje v Česku
DSL internet: Zastaralá technologie, která dominuje v...

DSL je u nás nejpoužívanějším typem připojení, a to i přesto, že...

8. 8. 2023
Předplacenka vs paušál: Co se vám vyplatí?
Předplacenka vs paušál: Co se vám vyplatí?

Srovnali jsme nejoblíbenější předplacené karty za rok 2022.

11. 5. 2023