Oznámení o změně Všeobecných podmínek

Společnost PODA a.s. přistoupila ke komplexní úpravě svých Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací.

V návaznosti na změnu právní úpravy vyplývající z novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, přistoupila společnost PODA a.s. s účinností od 1. 7. 2022 k úpravě Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací.

Informace o provedených změnách a nové znění Všeobecných podmínek naleznete na našich webových stránkách.