Volací limit

Co je volací limit?


Volací limit je celkový limit čerpání služeb pro volání (GSM, VOIP) v jednom zúčtovacím období. Jedná se o:

  • volání a SMS v rámci ČR,
  • volání a SMS do zahraničí,
  • prémiové služby, speciální linky, zahraniční roaming apod.

Váš volací limit platný u PODA a.s. naleznete v klientské zóně PODA a.s. v záložce Mobil→ Volací limit nebo Pevná linka→ Volací limit, dle druhu Vám poskytované služby.

Po vyčerpání 90 % Vašeho volacího limitu vás na tuto skutečnost upozorníme zdarma zasláním SMS zprávy.

Po vyčerpání 100 % Vašeho volacího limitu vás rovněž na tuto skutečnost upozorníme zdarma zasláním SMS zprávy.

Při vyčerpání 100 % volacího limitu jsou Vám služby omezeny do konce zúčtovacího období, případně do navýšení volacího limitu složením/úhradou zálohy. Příchozí SMS a volání na území ČR zůstávají funkční.


Jakým způsobem si navýším volací limit v průběhu zúčtovacího období?

Je potřeba uhradit částku, o kterou chcete volací limit navýšit (v hodnotách dělitelných 100 Kč), a to následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou na kterémkoli klientském centru PODA a.s.
  • převodem na účet PODA a.s., účty naleznete ZDE. Variabilním symbolem je Vaše klientské číslo nebo číslo zálohové faktury. V tomto případě je nutné nás předem upozornit, např. emailem, na tento Vámi zvolený způsob úhrady zálohy.

V případě úhrady zálohy dojde k obnovení služeb a navýšení volacího limitu ihned po obdržení úhrady částky, o kterou se Váš volací limit navýší v systému PODA a.s. Pokud však máte u PODA a.s. jiný neuhrazený závazek po splatnosti, pak je pro obnovení služeb nutné uhradit i veškeré dlužné faktury.