Ve společnosti PODA a.s. je nás zase o něco víc

Dne 31. 1. 2022 odkoupila společnost PODA a.s. část závodu společnosti V-data s.r.o. „Divize pro internet“, známou pod názvem VMnet. Tento právní úkon nabyl právní moci dne 8. 2. 2022, kdy došlo ke zveřejnění souhlasného prohlášení ve sbírce listin kupujícího.

Od začátku února se zákazníci této společnosti stanou součástí více než 100tisícové komunity spokojených klientů společnosti PODA a.s. a mohou se ve všech smluvních a provozních záležitostech obracet na společnost PODA a.s..

Servis stávajících služeb budou i nadále zajišťovat zaměstnanci společnosti V-data s.r.o. nebo se bude uskutečňovat prostřednictvím společnosti PC COMP s.r.o., která je naším dlouholetým spolehlivým servisním partnerem. Společným cílem je udržení dosavadní kvality poskytovaného servisu, který se PODA chystá dále zlepšovat. Letos plánujeme propojení sítě VMnetu s páteřní sítí PODA, což umožní navýšit konektivitu a nabídnout stávajícím i novým zákazníkům moderní bezdrátové služby na spolehlivé technologii s vyšší přenosovou rychlostí.

Novým zákazníkům přejeme spoustu bezpečně stažených dat a těšíme se na nadcházející spolupráci.