Čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek pro získání cenového zvýhodnění – zdravotně postižené osoby