Novinka

Výherci soutěže PODA a TV kanálu SPEKTRUM

19.01.2015

Šťastnými výherci jsou:

pan Roman KOUKOL
pan Ivo SNĚHOTA
paní Romana LAGHIASOVÁ


Každý výherce bude telefonicky kontaktován a bude s ním sjednán způsob předání poukazu.