Novinka

Novelizace všeobecných podmínek

18.09.2015

Pro klienty, kteří uzavřeli smlouvu do 20.9.2015, nahrazují tyto všeobecné podmínky v plném rozsahu všeobecné podmínky dřívější a to s plnou účinností od 21.10.2015.

V rámci novelizace došlo k následujícím úpravám:

Spotřebitelé
- Doplněna úprava minimální doby trvání smlouvy.
- Zapracovány pravidla při ukončení smlouvy v případě úmrtí.
- Upraven postup při změně smlouvy v návaznosti na změnu právních předpisů.
- Zavedení možnosti stanovit limity pro užívání služeb.
- Zavedení podmíněných slev z poplatků.
- Úprava části o zpracování osobních údajů.

Podnikatelské subjekty:
- Upraveno ustanovení o automatickém prodlužování smlouvy v návaznosti na změnu právních předpisů.
- Provedeny změny v ustanovení o výpovědi smlouvy na dobu určitou v návaznosti na změnu právních předpisů.
- Upraven postup při změně smlouvy v návaznosti na změnu právních předpisů.
- Zavedení možnosti stanovit limity pro užívání služeb.
- Zavedení podmíněných slev z poplatků.
- Upravena část o zpracování osobních údajů.

Úplné znění všeobecných podmínek naleznete zde.