Novinka

Nové všeobecné podmínky platné od 1.8.2017

09.09.2017

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2017, přičemž na nové smluvní vztahy a změny stávajících smluvních vztahů uzavřené od 1. 8. 2017 se uplatní tyto všeobecné podmínky a na ostatní smluvní vztahy se tyto všeobecné podmínky uplatní od 1. 9. 2017.

Tyto všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu všeobecné podmínky dřívější. V případě, že byla ve Smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem dohodnuta minimální doba trvání Smlouvy, považuje se tato doba za minimální dobu užívání služeb dle těchto všeobecných podmínek.

 

Plné znění všeobecných podmínek k přečtení anebo uložení najdete na www.poda.cz/podminky