Novinka

Aktualizace Všeobecných podmínek, souvisejících smluvních ujednání a podmínek přenosu telefonních čísel

28.02.2020

Vážení klienti,

sdělujeme Vám, že dne 1. 4. 2020 nabývají účinnosti nové Všeobecné podmínky PODA a.s., a to v návaznosti na změnu právní úpravy vyplývající z novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu všeobecné podmínky dřívější.

Plné znění všeobecných podmínek, oznámení a specifikaci jejich úpravy naleznete ZDE.

Změny dle novely zákona č. 127/2005 Sb. se rovněž týkají přenosu telefonních čísel a přidělení ověřovacího kódu účastníka (OKÚ), informace naleznete v sekci Dokumenty ke stažení/Přenositelnost telefonního čísla (platnost od 1. 4. 2020) a dále v sekci Dokumenty ke stažení/Změny smlouvy od 1.4.2020/Sdělení ověřovacího kódu účastníka (OKÚ).