Novinka

Dnes nabývají platnost nové VOP pro podnikatelské subjekty

20.01.2014

Tyto všeobecné podmínky, určeny pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli, nabývají účinnosti dne 20.2.2014, vyjma čl. 1.1, 1.2, 1.5 a 6.7. Zmíněné články nabývají účinnosti v souladu se zákonem č. 214/2013 Sb. účinnosti dne 8.2.2014. Pro Smlouvy uzavřené ode dne 20.1.2014 nabývají tyto Všeobecné podmínky platnosti                    a účinnosti dne 20.1.2014. Tyto všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu dřívější všeobecné podmínky poskytovatele a všeobecné podmínky společnosti SkyNet, a.s.