Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Pokud mezi společností PODA a.s. a jejím klientem - spotřebitelem dojde ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je

a) Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pokud by šlo o spor kvůli službám elektronických komunikací či poštovním službám;

b) Finanční arbitr (www.finarbitr.cz), pokud by šlo o spor v oblasti finančních služeb;

c) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) v ostatních sporech.