Úhrada služeb formou inkasní služby

 


 
Není třeba neustále myslet na nezaplacené faktury. Pokud si zařídíte ve své bance inkaso, úhrady za naše služby se Vám budou pravidelně odepisovat z účtu. Platby inkasem si můžete zřídit pouze ve prospěch účtu 43012001/5500 u Raiffeisenbank. Variabilní symbol platby v tomto případě nezadávejte.

Inkasní platbu lze použít pouze pro pravidelně fakturované služby (měsíční paušál za internetové připojení, televizní služby, hovorné za mobilní služby a pevnou linku). Možnost hradit inkasem se nevztahuje na ostatní služby s jednorázovým poplatkem (všechny mimořádně vystavené faktury, např. za servisní zásahy nebo aktivační poplatky apod.), pro ty zvolte  jiný způsob úhrady - hotově, převodem z banky nebo složenkou typu A.

Chcete-li využít úhradu služeb prostřednictvím inkasa, kontaktujte nás na info@poda.cz. Do předmětu zprávy uveďte Inkasní platba.