Novinka

Volací limit pro mobilní a pevnou linku

22.10.2018

Co je volací limit?

Volací limit je celkový limit čerpání služeb pro volání (GSM, VOIP) v jednom zúčtovacím období, jedná se o služby jako:

  • volání a SMS v rámci ČR, 
  • volání a SMS do zahraničí, 
  • prémiové služby, speciální linky, zahraniční roaming apod.

Váš volací limit platný u PODA a.s. naleznete v Klientské zóně PODA a.s. v záložce Mobil Volací limit nebo Pevná linka Volací limit, dle druhu Vám poskytované služby.

Po vyčerpání 90 % Vašeho volacího limitu Vás na tuto skutečnost upozorníme zdarma zasláním SMS zprávy.
Po vyčerpání 100 % Vašeho volacího limitu Vás rovněž na tuto skutečnost upozorníme zdarma zasláním SMS zprávy.

Při vyčerpání 100 % volacího limitu jsou Vám výše uvedené služby omezeny do konce zúčtovacího období, případně do navýšení volacího limitu složením/ úhradou zálohy. Příchozí SMS a volání na území ČR zůstavují v takovém případě funkční.

Jakým způsobem si navýším volací limit v průběhu zúčtovacího období?

V takovém případě je potřeba uhradit PODA a.s. částku, o kterou chcete Volací limit navýšit (v hodnotách dělitelných 100 Kč), a to následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou na kterémkoli Klientském centru PODA a.s.
  • převodem na jeden z účtů PODA a.s., jako variabilní symbol uveďte Vaše klientské číslo nebo číslo zálohové faktury. V tomto případě je nutné nás předem upozornit, např. emailem, na tento Vámi zvolený způsob úhrady zálohy. 

V případě úhrady zálohy dojde k obnovení služeb a navýšení volacího limitu ihned po obdržení úhrady částky, o kterou se Váš volací limit navýší v systému PODA a.s. Pokud však máte u PODA a.s. jiný neuhrazený závazek po splatnosti, pak je pro obnovení služeb nutné uhradit i veškeré dlužné faktury.