Novinka

Navýšení rychlosti připojení u služby Home Senior

26.08.2013

Cena služby zůstane nezměněna.

Služba Home Senior je určena klientům, kteří pobírají starobní důchod.