Novinka

GREPA Networks Praha se mění na PODA a.s.

08.07.2014

V rámci koupě části závodu přechází na společnost PODA a.s. rovněž veškeré smluvní vztahy vůči bývalým klientům GREPA Networks s.r.o. (Praha), a to s účinností od 1.7.2014.

Informace pro klienty GREPA Networks s.r.o. (PRAHA)